Dyrene

Dyrene er af racen Galloway, som er vel­eg­ne­de til natur­ple­je. De er nøj­som­me og mun­tre dyr og bli­ver ikke gene­ret af men­ne­sker, som fær­des i fol­de­ne. Men husk, at omgås dem med lidt for­sig­tig­hed. Hold lidt afstand og sørg for at de har mulig­hed for at slip­pe væk fra jer.

Dyrene må ikke fodres, men får af og til en god­bid i for­bin­del­se med tilsyn.

Læs mere om racen, klik Gallowayforeningen